OPLEIDINGEN DIE

MENSEN GELUKKIG MAKEN

Aan de slag met de

hoogbegaafde leerling in je klas

In deze opleiding geven we je als onderwijsprofessional inzicht in de aanpak van hoogbegaafde leerlingen in de klas en op school. Ook ouders leren uit deze opleiding wat hun kind op onderwijsvlak nodig heeft.

Talentgericht opvoeden van

hoogbegaafde kinderen

In deze opleiding geven we je als ouder een aantal handige inzichten mee om de opvoeding van je hoogbegaafd kind talentgericht aan te pakken.

Opvoedingsondersteuning voor ouders

van hoogbegaafde kinderen

Hiermee bieden we ouders extra ondersteuning aan voor de opvoeding van hun kind, en dit nadat ze eerst de oudercursus “Talentgericht Opvoeden van hoogbegaafde kinderen” hebben gevolgd.