AAN DE SLAG MET DE

HOOGBEGAAFDE LEERLING IN JE KLAS

Door Tessa Kieboom

In deze opleiding geven we je als onderwijsprofessional inzicht in de aanpak van hoogbegaafde leerlingen in de klas en op school. Ook ouders leren uit deze opleiding wat hun kind op onderwijsvlak nodig heeft.

WAAROM
Heel wat leerkrachten zijn zoekende in hoe ze in de klas aan de slag moeten gaan met hoogbegaafde leerlingen. Beleidsmatig dienen er op scholen keuzes gemaakt te worden aangaande de zorg die deze leerlingen nodig hebben. CLB-medewerkers en ondersteuners worden vaak gevraagd om leerkrachten en scholen daarbij te helpen en weten soms ook niet helemaal wat precies nodig is en welke leer- en ontwikkelingsbehoeften bij deze leerlingen leven. Ouders zijn daarnaast zoekende in wat hun kind nodig heeft in de klas en weten zich daarbij vaak geen beeld te vormen, zeker niet omdat een klas uit heel wat leerlingen bestaat die diverse noden hebben.

Deze opleiding (zowel voor kleuters, lagere als middelbare school) geeft antwoorden op vragen die leven en geeft bruikbare en realistisch inzetbare tips voor de dagelijkse klaspraktijk.

WAT
In deze opleiding geven we je handvaten mee die zowel bruikbaar zijn binnen als buiten de klas. Doorheen de opleiding komen volgende items aan bod:

 • Wie is de hoogbegaafde leerling
 • Welke signalen kan je opvangen om deze leerling te herkennen
 • Hoe kan je deze leerling leren zijn potentieel te gebruiken
 • Welke interventies bestaan er op school
 • Differentiatie naar boven
 • Klasexterne werking
 • Praktijkvoorbeelden

We hopen je als onderwijsprofessional met deze opleiding meer vertrouwen te geven in het onderwijs dat je aan deze leerlingen aanreikt. We hopen je inzichten mee te geven die de leerling in je klas (en dus ook jij als leerkracht) gelukkig maken.

HOE
Wil je graag deelnemen aan onze opleiding voor onderwijsprofessionals, dan kan je je hier inschrijven. We hebben deze opleiding in een eigentijds kleedje gestopt en ze is opgedeeld in een opleiding voor kleuters, een andere voor lagere school en tot slot ook één voor de middelbare school. Onze belangrijkste drijfveer daarbij is niet alleen het delen van onze steeds voortschrijdende inzichten. We willen ook tegemoetkomen aan veelgehoorde verzuchtingen: “Jullie opleiding blijkt echt wel heel erg interessant, leerrijk en werkzaam te zijn maar we hebben zo weinig tijd of mijn leerlingen moeten dan lessen missen”. Met deze online opleiding willen we komaf maken met al deze beperkingen. Van nu af kan je zelf bepalen waar en wanneer je onze expertise tot je neemt!

INSCHRIJVEN
Maak vooraf je keuze tussen kleuters, lagere of middelbare school.

Inhoud:

 • de opleiding leerkrachten kleuteronderwijs is onderverdeeld in 8 online sessies
 • de opleiding leerkrachten lagere school omvat 7 online sessies
 • de opleiding leerkrachten middelbaar onderwijs bevat 5 online sessies
 • belangrijk: alle sessies zijn volledig op eigen tempo te bekijken en onmiddellijk beschikbaar na aanschaf (voor een tijdsduur van 4 maanden)

De kostprijs (van iedere opleiding) bedraagt 125€.

OPLEIDER

Tessa

TESSA KIEBOOM

Prof. dr. Tessa Kieboom is ruim 25 jaar actief in de wereld van hoogbegaafdheid en is de autoriteit op dat vlak.  Ze leidt heel wat scholen en leerkrachten op in een professionele aanpak van sterke en hoogbegaafde leerlingen. Ze is de auteur van het toonaangevende basisboek ‘Hoogbegaafd. Als je kind (g)een einstein is’ dat zijn weg vindt naar vele tienduizenden lezers. Tessa schreef samen met Kathleen Venderickx het boek ‘Meer dan Intelligent’.

 

VOOR WIE
Deze opleiding is bedoeld voor directies, zorgcoördinatoren/coördinatoren passend onderwijs, leerlingbegeleiders, leerkrachten/docenten en CLB-medewerkers/pedagogisch en didactisch medewerkers uit alle richtingen van het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs. Ook ouders van hoogbegaafde kinderen van alle leeftijden leren hieruit wat hun kind op onderwijsvlak nodig heeft.

Reacties van ouders

“Jullie boeken had ik gelezen, maar het jullie “live” horen vertellen, is toch nog een grote meerwaarde.” Hilde, mama van Noah & Eva

“We willen jullie graag bedanken voor deze cursus. Zo veel van onze zorgen zijn aan bod gekomen en met de uitleg en de tools die jullie ons geven worden we als ouder sterker en rustiger.” Philippe, papa van Arnaud

“Ik wou jullie graag bedanken voor deze sessies.  Voor mij een echte eye-opener.  We hebben al een paar jaar onze HB bril opgezet voor onze zoon en later ook voor mijn echtgenoot, maar met de hoogbegaafdheidsmatrix herkende ik mijn dochter en ook mezelf heel erg.” Jolien, mama van Lenne

“Om te beginnen dank voor een weer super fijne cursus! Ik heb al veel gelezen, 2 opleidingen gedaan over hb, naar eerdere lezingen van jullie geweest, maar steeds weer weten jullie dingen zo te vertellen dat het blijft boeien en ik er nieuwe dingen uit blijf halen. Dit vind ik echt heel erg waardevol en ik ben jullie zeer dankbaar hiervoor!” Ymke, mama van Baukje