Start To Grow – enkel GROEPSSESSIES (deel 1)

585

Beste ouders,

 

We noteerden tijdens uw gesprek uw interesse in ons uniek ontwikkelings- en onderzoekstraject “Start To Grow” KLEUTERS – L2-L3 (2de en 3de leerjaar) – L4-L6 (4de tot 6de leerjaar). Door de jaren heen hebben we ervaren dat het onderzoeken van kinderen met een sterk ontwikkelingspotentieel een echte uitdaging en expertise op zich is. Daarbij is het van belang om tijdens een testing ook rekening te houden met de eigenheid van deze kinderen bv onzekerheid, graag alles juist willen doen en daardoor soms wat langzamer werken of omgekeerd ook hun mogelijke weerstand overwinnen wanneer ze liever niet in hun kaarten laten kijken. Om u als ouder zo goed mogelijk bij te staan in de aanpak van uw kind trachten we in de Start to Grow zoveel mogelijk informatie te verzamelen zodat we uw kind kunnen leren kennen en zowel sterktes als aandachtspunten in kaart kunnen brengen. Daarbij vinden we het van groot belang dat we niet alleen een antwoord geven op de intelligentie van uw kind maar dat we het ook in zijn hele mens-zijn in kaart brengen zodat u als ouder ondersteund kan worden in wat uw kind nodig heeft.

 

We willen u hierbij graag alle informatie over deze totaalaanpak oplijsten.

Concreet omvat de Start To Grow:

 • 2 contactmomenten met uw kind:
  • Deze contactmomenten omvatten groepssessies waarbij observaties in groep afgewisseld worden met individuele momenten. Hierbij worden alle bevindingen nauwgezet geobserveerd en neergeschreven. Belangrijk hierbij is dat bij de groepssessies uw kind onder ontwikkelingsgelijken is zodat we uw kind in een passende omgeving kunnen uitdagen en observeren. Op die manier kunnen we ons ook een beeld vormen van de sociale interacties van uw kind.
  • Uniek bij deze contactmomenten is dat we de embodio’s van uw kind in kaart brengen. Dit zijn valkuilen die uw kind kunnen belemmeren in het leren gebruiken en ontwikkelen van zijn potentieel. Voor u als ouder is dat een uitermate belangrijk aandachtspunt in de opvoeding alsook in de hobby’s van uw kind.
  • Tot slot bekijken we ook het sociaal-emotioneel welbevinden en de beleving van uw kind. Dat doen we tijdens een moment voor of na de groepssessies.
  • De hele Start To Grow is in de handen van een ervaren collega gespecialiseerd in hoogbegaafdheid.
 • Een adviesgesprek met u als ouder waarbij de resultaten worden besproken en er advies wordt gegeven aangaande de aanpak van de ontwikkeling van uw kind.
 • Een uitgebreid schriftelijk verslag over het hele onderzoek dat nadien wordt opgemaakt en u per mail wordt toegezonden.
 • Indien nodig, een adviesbrief voor de school met daarin een aantal inzichten en praktische tips voor de leerkracht(-en) van uw kind.
 • Een ruim 7u durende online ouderopleiding (kan in stukjes van 15 tot 20 min gezien worden) gegeven door prof. dr. Tessa Kieboom en prof. dr. ir. Kathleen Venderickx:
  • Omdat u als ouder de belangrijkste rol speelt in de opvoeding van uw kind, is het van groot belang een duidelijk inzicht te verkrijgen in hoe de opvoeding en groei van uw kind aan te pakken. Begaafde kinderen hebben een sterk potentieel maar ze moeten leren om dit potentieel ook te gebruiken. Dit is noodzakelijk om later de dingen te kunnen doen die ze graag doen en waar ze gelukkig van worden. Deze opleiding geeft u heel wat tips en diepgaand inzicht in de ontwikkeling van uw kind. Bovendien geeft de opleiding een juist beeld van een sterk ontwikkelingspotentieel zodat u als ouder ook kan ervaren welke herkenning er al dan niet is bij uw kind.
  • De inhoud van deze opleiding is gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met hoogbegaafdheid waarin we geleerd hebben wat van belang is voor talentontwikkeling van alle kinderen, niet alleen het hoogbegaafde kind.
 • Omdat we jullie daarnaast graag concreet in jullie eigen opvoedingssituatie bijstaan en adviseren, hoort er bij dit onderzoek ook een analysegesprek binnen de 3 maanden na het adviesgesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we samen wat jullie als sterktes in jullie opvoeding ervaren en waar jullie uitdagingen of onzekerheid voelen. Op die manier ondersteunen we jullie als ouders zodat jullie kind kan opgroeien tot een volwassene die geleerd heeft zijn potentieel te gebruiken voor dat wat hij graag doet en gelukkig van wordt.

 

De investering in deze totaalaanpak van uw kind (inclusief alle voorbereidingen, analyses van resultaten en waar nodig intervisie met collega’s) en zijn omgeving (ouders & school) bedraagt 1250€. Alle contactmomenten vinden plaats in Antwerpen (op onze kantoren te Berchem).

(gelieve te noteren dat alle vermelde prijzen geldig zijn tot eind 2024)

 

De deelname van uw kind aan de Start To Grow is definitief wanneer u hier inschrijft. We vragen daarbij een bedrag van 485€ en zo kan u ook meteen starten aan onze ouderopleiding. Het resterende bedrag vragen we te voldoen bij het eerste contactmoment van uw kind op onze kantoren te Berchem. Mocht u onze ouderopleiding reeds gevolgd hebben, wordt deze in mindering gebracht van het saldo. Gelieve daarvoor een bewijs door te mailen naar info@exentra.be.

Eens we uw inschrijving ontvangen hebben, bezorgen we u uiterlijk binnen de 10 werkdagen de data waarop we uw kind graag verwelkomen.

Als u inschrijft voor dit onderzoek, gelieve dan te noteren dat u akkoord gaat met ons annulatiebeleid. Indien een afspraak niet kan doorgaan, gelieve dan tijdig te verwittigen. Voor een afspraak die meer dan 24u op voorhand wordt geannuleerd, wordt niets in rekening gebracht. Voor een afspraak die minder dan 24u op voorhand wordt geannuleerd, zijn we genoodzaakt om per halve dag 150€ aan te rekenen.

Indien ouders gescheiden zijn vragen we om van beide ouders een bevestiging van de inschrijving voor de Start To Grow te mogen ontvangen op info@exentra.be met vermelding toestemming + naam van uw kind.

Gelieve bij “Bestelnotities” de naam van uw kind te vermelden, aub. Dit vergemakkelijkt de verwerking van uw betaling.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken u alvast voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Het zou fijn zijn jullie binnenkort op ons expertisecentrum te mogen verwelkomen.

 

1 × Start To Grow - enkel GS - bevestiging van inschrijving/voorschot
300
Artikelnummer 10650 Categorieën ,

Extra informatie