Door Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx

Heel wat ouders zijn zoekend in de opvoeding van hun hoogbegaafde zoon of dochter. Ze stellen zich de vraag of ze het wel goed doen. Ze willen ze graag opvoeden tot gelukkige volwassenen en dat blijkt allesbehalve evident te zijn. Zelfs een sterke kleuter kan al pittig zijn om in huis te hebben. Hij stelt je duizend vragen en gaat al als kleuter na of je de regels die je hem oplegt ook voor jezelf toepast. Naarmate hoogbegaafde kinderen groter worden kunnen ze in discussies stevig uit de hoek komen en moet je je soms schrap zetten om de juiste tegenargumentatie te vinden. Om nog maar te zwijgen over hoe ze het bloed van onder je nagels kunnen krijgen als het over schoolwerk en studeren gaat. Heel wat ouders hebben op dat moment grootste moeite om de voordelen van hoogbegaafdheid nog te zien. En de vraag of het met je kind ooit nog wel goed zal komen, spookt geregeld door je hoofd.

In deze ouderopleiding willen we je handvatten meegeven die je meer duidelijkheid en houvast geven en die je gevoel blind te varen wegnemen. Doorheen acht sessies nemen we je mee in wat echt belangrijk is voor het opvoeden van hoogbegaafde kinderen en jongeren:

  • We zetten een groene bril op voor een positieve kijk op hoogbegaafdheid. Deze kinderen hebben knappe eigenschappen van moeder natuur meegekregen en het is van groot belang dat je deze als ouder te allen tijde blijft zien.
  • We geven inzicht in communiceren met je kind met daarbijhorende do’s en don’ts op het vlak van discussiëren.
  • We focussen op de manier waarop hoogbegaafde kinderen omgaan met presteren. Dat is niet voor al jullie zonen en dochters hetzelfde wat tot heel wat frustratie en een gevoel van onmacht bij jou als ouder kan leiden.
  • We maken je bewust van de embodio’s of de valkuilen in het leren gebruiken van potentieel. Op die manier krijg je als ouder meer inzicht in de oorzaken waarom je kind al dan niet presteert en leer je deze als ouder te (h)erkennen.
  • We leren de diversiteit van cognitief aanbod wat verder gaat dan een aanpak op school alleen.
  • We geven richtlijnen in het laten groeien van het potentieel van je kind waarbij de klemtoon ligt op het belang van mentale sterkte.

We hopen je als ouder met deze opleiding meer vertrouwen te geven in de opvoeding van je kind en je inzichten mee te geven die je doen genieten van vele jaren positief ouderschap!