Wat zijn de effecten van noodgedwongen afstandsonderwijs in coronatijd op hoogbegaafde kinderen?

Daar onderwijs in tijde van corona een heel andere invulling heeft gekregen, zien we bij hoogbegaafde kinderen heel uiteenlopende effecten van deze uit noodzaak toegepaste onderwijsvorm.  Sommigen waren blij dat ze op eigen tempo door de leerstof mochten gaan.  Anderen vonden het fijn dat ze veel tijd hadden voor eigen interesses. Nog anderen waren moeilijk aan het werk te krijgen.  Sommigen waren heel gemotiveerd waar dit bij anderen ver zoek was.  Hoe was onderwijs in coronatijd voor jouw kind. Nooit eerder werd er op dit vlak binnen onderwijs geëxperimenteerd. Nu willen we graag van deze unieke gelegenheid gebruik maken om lessen te leren uit wat onderwijs in coronatijd noodgedwongen inhield. We zouden jullie graag willen vragen om deel te nemen aan deze grote “Lage Landen Enquête”. We willen hiermee de positieve en negatieve effecten van school ten tijde van corona op zoveel mogelijk hoogbegaafde kinderen verzamelen. Bovendien willen we ook graag weten of deze onderwijsvorm een effect heeft op de schoolresultaten van jouw kind. Jouw hulp in deze informatieverzameling is hierbij van groot belang want nadien willen we:  

  • scholen kunnen voorzien van nuttige informatie om onderwijs aan hoogbegaafde kinderen waar mogelijk gericht (ook digitaal) bij te sturen.
  • maatschappelijke impact genereren om overheden te ondersteunen in het uitzetten van hun beleid voor cognitief getalenteerde leerlingen.

Hoe meer deelnemers aan deze enquête hoe krachtiger de boodschap die we achteraf kunnen brengen naar scholen en overheden in Vlaanderen en Nederland. VERSPREIDEN DUS!

En eerlijk, niet alleen onderwijs heeft grote digitale stappen gezet, ook binnen Exentra hebben we de kans gegrepen om online opleidingen te ontwikkelen. Zo kunnen we veel meer ouders en jongeren verspreid over de Lage Landen helpen. Neem gerust een kijkje op de gloednieuwe Exentra Academy.