TALENTGERICHT OPVOEDEN VAN

HOOGBEGAAFDE KINDEREN

Met dit lidmaatschap krijg je toegang tot het online gedeelte van:

   • Start Up Jongeren
   • Learn To Study
   • Take The Challenge
   • Stop Overpresteren
   • Learn To Join
   • de oudercursus “Talentgericht Opvoeden”

De toegang is vast te nemen voor 1 jaar (ofwel maandelijks te betalen ofwel in één keer – mits korting) en wordt daarna automatisch verlengd per maand. U kan (na het eerste jaar) maandelijks opzeggen.

Hieronder al de uitleg over de cursus “Talentgericht Opvoeden”. de uitleg over de andere cursussen volgt kortelings.

.

Door Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx

WAAROM
Heel wat ouders zijn zoekend in de opvoeding van hun hoogbegaafde zoon of dochter. Ze stellen zich de vraag of ze het wel goed doen. Ze willen ze graag opvoeden tot gelukkige volwassenen en dat blijkt allesbehalve evident te zijn. Zelfs een sterke kleuter kan al pittig zijn om in huis te hebben. Hij stelt je duizend vragen en gaat al als kleuter na of je de regels die je hem oplegt ook voor jezelf toepast. Naarmate hoogbegaafde kinderen groter worden kunnen ze in discussies stevig uit de hoek komen en moet je je soms schrap zetten om de juiste tegenargumentatie te vinden. Om nog maar te zwijgen over hoe ze het bloed van onder je nagels kunnen krijgen als het over schoolwerk en studeren gaat. Heel wat ouders hebben op dat moment grootste moeite om de voordelen van hoogbegaafdheid nog te zien. En de vraag of het met je kind ooit nog wel goed zal komen, spookt geregeld door je hoofd.

WAT
In deze ouderopleiding willen we je handvatten meegeven die je meer duidelijkheid en houvast geven en die je gevoel blind te varen wegnemen. Doorheen zeven sessies nemen we je mee in wat echt belangrijk is voor het opvoeden van hoogbegaafde kinderen en jongeren:

 • We zetten een groene bril op voor een positieve kijk op hoogbegaafdheid. Deze kinderen hebben knappe eigenschappen van moeder natuur meegekregen en het is van groot belang dat je deze als ouder te allen tijde blijft zien.
 • We geven inzicht in communiceren met je kind met daarbijhorende do’s en don’ts op het vlak van discussiëren.
 • We focussen op de manier waarop hoogbegaafde kinderen omgaan met presteren. Dat is niet voor al jullie zonen en dochters hetzelfde wat tot heel wat frustratie en een gevoel van onmacht bij jou als ouder kan leiden.
 • We maken je bewust van de embodio’s of de valkuilen in het leren gebruiken van potentieel. Op die manier krijg je als ouder meer inzicht in de oorzaken waarom je kind al dan niet presteert en leer je deze als ouder te (h)erkennen.
 • We leren de diversiteit van cognitief aanbod wat verder gaat dan een aanpak op school alleen.
 • We geven richtlijnen in het laten groeien van het potentieel van je kind waarbij de klemtoon ligt op het belang van mentale sterkte.

We hopen je als ouder met deze opleiding meer vertrouwen te geven in de opvoeding van je kind en je inzichten mee te geven die je doen genieten van vele jaren positief ouderschap!

HOE

Wil je graag deelnemen aan onze ouderopleiding, dan kan je je hier inschrijven. We hebben deze opleiding in een eigentijds kleedje gestopt. Onze belangrijkste drijfveer daarbij is niet alleen het delen van onze steeds voortschrijdende inzichten. We willen ook tegemoetkomen aan veelgehoorde verzuchtingen: “Jullie opleiding blijkt echt wel heel erg interessant, leerrijk en werkzaam te zijn maar we wonen jammer genoeg te ver weg, de vooropgestelde dagen of uren passen ons niet, de verkeersdrukte speelt ons parten ,…”.
Met deze online ouderopleiding willen we komaf maken met al deze beperkingen. Van nu af kunnen ouders zonder file, alle uren en alle dagen van de week, waar ook ter wereld onze expertise tot zich nemen!

INSCHRIJVEN
Deze opleiding omvat:

 • 6 online sessies onderverdeeld in diverse hoofdstukken
 • elk deel is volledig op eigen tempo te bekijken

De kostprijs bedraagt 30€ per maand gedurende een jaar, nadien is dit maandelijks opzegbaar. Daarenboven wordt u lid van ons online kinderplatform. Het online platform wordt geregeld voorzien van nieuwe informatie zodat u steeds op de hoogte blijft van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.

OPLEIDERS

Tessa

TESSA KIEBOOM

Prof. dr. Tessa Kieboom is meer dan 20 jaar actief in de wereld van hoogbegaafdheid en is de autoriteit op dat vlak.  Ze leidt heel wat scholen en leerkrachten op in een professionele aanpak van sterke en hoogbegaafde leerlingen. Ze is de auteur van het toonaangevende basisboek ‘Hoogbegaafd. Als je kind (g)een einstein is’ dat zijn weg vindt naar vele tienduizenden lezers. Tessa schreef samen met Kathleen het boek ‘Meer dan Intelligent’ en samen leiden ze de Leerstoel Hoogbegaafdheid aan de Uhasselt.

Kathleen

KATHLEEN VENDERICKX

Prof. dr. ir. Kathleen Venderickx is bijna tien jaar aan de slag in het domein van hoogbegaafdheid. Ze oefende jarenlang een voortrekkersrol uit in de energiesector. Haar verleden als topsportster en haar kijk op en aanpak van topsporters vandaag dragen bij tot de positieve kijk en groeigerichte visie die we ontwikkelen voor alle hoogbegaafde jongeren en volwassenen. Kathleen schreef samen met Tessa het boek ‘Meer dan Intelligent’ en samen leiden ze de Leerstoel Hoogbegaafdheid aan de Uhasselt.

Samen schreven ze het boek ‘Meer dan Intelligent’ en leiden ze de Leerstoel Hoogbegaafdheid aan de Uhasselt

VOOR WIE
Deze opleiding is bedoeld voor ouders (grootouders mag ook!) van hoogbegaafde kinderen van alle leeftijden.

Reacties van ouders

“Jullie boeken had ik gelezen, maar het jullie “live” horen vertellen, is toch nog een grote meerwaarde.” Hilde, mama van Noah & Eva

“We willen jullie graag bedanken voor deze cursus. Zo veel van onze zorgen zijn aan bod gekomen en met de uitleg en de tools die jullie ons geven worden we als ouder sterker en rustiger.” Philippe, papa van Arnaud

“Ik wou jullie graag bedanken voor deze sessies.  Voor mij een echte eye-opener.  We hebben al een paar jaar onze HB bril opgezet voor onze zoon en later ook voor mijn echtgenoot, maar met de hoogbegaafdheidsmatrix herkende ik mijn dochter en ook mezelf heel erg.” Jolien, mama van Lenne

“Om te beginnen dank voor een weer super fijne cursus! Ik heb al veel gelezen, 2 opleidingen gedaan over hb, naar eerdere lezingen van jullie geweest, maar steeds weer weten jullie dingen zo te vertellen dat het blijft boeien en ik er nieuwe dingen uit blijf halen. Dit vind ik echt heel erg waardevol en ik ben jullie zeer dankbaar hiervoor!” Ymke, mama van Baukje