TAKE THE CHALLENGE

OPGEPAST: DEZE OPLEIDING IS ENKEL TE VOLGEN NA HET TRAJECT “START UP JONGEREN” !!

Tessa Kieboom, Kathleen Venderickx en Martine Hendrickx

Verveling & Demotivatie

Heel wat jongeren met een sterk ontwikkelingspotentieel vervelen zich stierlijk op school. Lessen gaan traag, inhouden zijn weinig motiverend en veel jongeren ergeren zich dat kostbare tijd verloren gaat. Ze hebben daardoor moeite om geïnteresseerd te blijven, leren weinig nieuws en dreigen af te haken. Naar school gaan wordt een opgave, frustratie neemt toe en levenslust verdwijnt.

In deze Take the Challenge maken we komaf met verveling:

1. Een online module waarin we oplijsten voor de middelbare school jongere welke opties binnen een bestaande schoolse context bedacht en gevraagd kunnen worden. Dit voornamelijk ook in het kader van de nieuwe onderwijsregels die sinds 01.09.2022 voor middelbaar onderwijs in voege zijn getreden. Op die manier wordt duidelijk dat er allerlei voorbeelden en experimenten kunnen opgezet worden om verveling in (sommige) lessen weg te nemen of zeker te beperken. Daarbij kan zelfs ook gedacht worden aan buitenlandse ervaringen. Alles met de bedoeling om je aanwezige potentieel te ontwikkelen, te verrijken en sterk in je schoenen te staan om aan ‘het echte’ leven als jongvolwassene te beginnen. Plezier beleven aan je potentieel in plaats van ermee weg te zitten kwijnen is het doel van Take the Challenge. Op die manier kan je de architect van je eigen schoolcarrière worden.

2. Een specifieke online opleiding voor ouders waarin we alle informatie en mogelijkheden aanreiken die kunnen ingezet worden om de strijd tegen verveling aan te gaan. We geven aan op welke manier je als ouder best reageert wanneer je zoon of dochter bereid is om dergelijke uitdagingen aan te gaan.

3. Een individueel gesprek waarin we samen met de jongere en de ouders bekijken op welke manier je verveling zou willen aanpakken op school. Samen met jou en je ouders maken we hier een plan met concrete afspraken rond.

4. Een schooloverleg om samen met alle partijen rond de tafel te zitten (online) om te bekijken welke vorm een uitdagingstraject op school kan aannemen en welke stappen hierbij moeten worden gezet. Dit in het kader van wat tijdens het individueel gesprek als plan naar voor is gekomen.

5. Na een trimester bekijken we in een individueel gesprek wat je ervaringen van je eigen Take the Challenge zijn, wat de aanpak van je verveling met je heeft gedaan en welk vervolg er dient te worden opgezet.

VOOR WIE : leerlingen van het eerste tot het zesde middelbaar

INSCHRIJVEN :
Deze opleiding omvat:

  • online module & opleiding (volledig op eigen tempo te bekijken)
  • individueel gesprek
  • online schooloverleg
  • opvolggesprek

DATA : data gesprekken en schooloverleg worden bepaald na inschrijving.

De kostprijs bedraagt 585€.

[1] Embodio is afkomstig van het Griekse εμπόδιο (empódio) en betekent hindernis of barrière.

OPLEIDERS

Tessa

TESSA KIEBOOM

Prof. dr. Tessa Kieboom is meer dan 20 jaar actief in de wereld van hoogbegaafdheid en is de autoriteit op dat vlak.  Ze leidt heel wat scholen en leerkrachten op in een professionele aanpak van sterke en hoogbegaafde leerlingen. Ze is de auteur van het toonaangevende basisboek ‘Hoogbegaafd. Als je kind (g)een einstein is’ dat zijn weg vindt naar vele tienduizenden lezers. Tessa schreef samen met Kathleen het boek ‘Meer dan Intelligent’ en samen leiden ze de Leerstoel Hoogbegaafdheid aan de Uhasselt.

Kathleen

KATHLEEN VENDERICKX

Prof. dr. ir. Kathleen Venderickx is bijna tien jaar aan de slag in het domein van hoogbegaafdheid. Ze oefende jarenlang een voortrekkersrol uit in de energiesector. Haar verleden als topsportster en haar kijk op en aanpak van topsporters vandaag dragen bij tot de positieve kijk en groeigerichte visie die we ontwikkelen voor alle hoogbegaafde jongeren en volwassenen. Kathleen schreef samen met Tessa het boek ‘Meer dan Intelligent’ en samen leiden ze de Leerstoel Hoogbegaafdheid aan de Uhasselt.

Martine Hendrickx_2

MARTINE HENDRICKX

Mevr. Martine Hendrickx is reeds meer dan 30 jaar actief binnen het secundair- en volwassenonderwijs. Ze nam er verschillende functies op, gaande van leerkracht over leerlingbegeleider tot directie.
Daarnaast specialiseerde ze zich via Open Universiteit in psychologie. Gedurende haar hele loopbaan heeft ze steeds ervaren dat hoogbegaafde leerlingen een doelgroep uitmaken die binnen onderwijs alsook in psychologische settings onder de radar blijft. Van daaruit heeft ze een grote motivatie ontwikkeld om met jongeren met een sterk ontwikkelingspotentieel aan de slag te gaan en ze te coachen doorheen een aantal thema’s die voor schoolgaande jongeren op de voorgrond treden (gevoel anders te zijn, embodio’s en mentale sterkte) om hun potentieel tot een talent te kunnen ontwikkelen.

Reacties van ouders

“Jullie boeken had ik gelezen, maar het jullie “live” horen vertellen, is toch nog een grote meerwaarde.” Hilde, mama van Noah & Eva

“We willen jullie graag bedanken voor deze cursus. Zo veel van onze zorgen zijn aan bod gekomen en met de uitleg en de tools die jullie ons geven worden we als ouder sterker en rustiger.” Philippe, papa van Arnaud

“Ik wou jullie graag bedanken voor deze sessies.  Voor mij een echte eye-opener.  We hebben al een paar jaar onze HB bril opgezet voor onze zoon en later ook voor mijn echtgenoot, maar met de hoogbegaafdheidsmatrix herkende ik mijn dochter en ook mezelf heel erg.” Jolien, mama van Lenne

“Om te beginnen dank voor een weer super fijne cursus! Ik heb al veel gelezen, 2 opleidingen gedaan over hb, naar eerdere lezingen van jullie geweest, maar steeds weer weten jullie dingen zo te vertellen dat het blijft boeien en ik er nieuwe dingen uit blijf halen. Dit vind ik echt heel erg waardevol en ik ben jullie zeer dankbaar hiervoor!” Ymke, mama van Baukje